بسیج مدرسه عشق است

دانشگاه آزاد الیگودرز

شعری در مورد ایران

ای وطن ای مادر تاریخ ساز
ای مرا بر خاک تو روی نیاز

ای کویر تو بهشت جان من
عشق جاویدان من ایران من

ای ز تو هستی گرفته ریشه ام
نیست جز اندیشه ات اندیشه ام

آرشی داری به تیر انداختن
دست بهرامی به شیر انداختن

کاوه آهنگری ضحاک کش
پتک دشمن افکنی ناپاک کش

رخشی و رستم بر او پا در رکاب
تا نبیند دشمنت هرگز به خواب

مرزداران دلیرت جان به کف
سرفرازن سپاهت صف به صف

وطن یعنی چه آباد و چه ویران
وطن یعنی همین جا یعنی ایران
+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ بهمن۱۳۸۹ساعت 10:28  توسط علی مرادی  | 

 بسيج مدرسه عشق است
مدرسه شهيد رضيعي تايم1